K minoritské formaci patří také společné zážitky a dobrodružství. Tentokrát jsme
využili příležitost a s naším ročníkem jsme se vydali do polských Tater, do turistického
střediska Zakopane, které je známé nejen díky papeži Janu Pavlu II. A právě tam tam se
nachází poustevna, z které je krásný pohled na slavný vrchol Giewont. Počasí nám přálo,
także jsme si procházky a výšlapy do hor mohli vychutnat a užít si i společné nedělní kávy.

Společenství je pro nás jedna z nejdůležitějších věcí. Vlastně proto se nazýváme
Řád menších bratří konventuálů. Konvent je název pro klášter, kde přebývá více bratří.
Proto k minoritské formaci patří také společné výlety, jak ročníkové, tak i napříč semináře.
Nabízí se tak možnost nabrat síly v jiném protředí, provětrat hlavu a budovat vztahy díky
procházkám a vykládání. A tak se společné zážitky a rozhovory podílejí na našem duchovním
růstu.

Za ten krásný čas chválíme Pána s prorokem Danielem:
“Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky. Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na
zemi roste, veleb Pána.” (Dn 3, 74-76)

Pokoj a Dobro!
Br. Jan Maria Vícha

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Tatry-I-2-1024x768.jpg.
Hory a káva – společně ke chvále Pána