Necelé dva měsíce po prvním jihlavském Pochodu pro život proběhl v pondělí 11. června pochod podruhé.

Oproti minulému měl několik drobných změn. Program začal v 15.15 společnou modlitbou sv. růžence v minoritském kostele Matky Boží a pokračoval vlastním pochodem od 16 hodin. Samotný pochod byl kratší, trval jen asi půl hodiny. Zároveň však v kostele před vystavenou Nejsv. svátostí někteří věřící podporovali akci modlitbou. Účastníků bylo tentokrát méně, asi padesát. Samotný pochod byl tichý, doprovázený pouze polohlasnou modlitbou růžence, kterou vedl o. provinciál Bogdan Sikora. Zároveň několik dobrovolníků rozdávalo kolemjdoucím letáčky vysvětlující problematiku boje proti potratům. Většina oslovených lidí si letáčky ochotně brala.

Zakončení pochodu bylo jako minule na Masarykově náměstí, kde byl přečten proslov, obsahující mimo jiné tato slova: „…nevinné děti, které by měly být budoucností národa a zárukou klidného stáří svých rodičů a starší populace, nemají v děloze pod srdcem matky zaručena žádná práva a když si někdo z rodičů usmyslí, že je dítě nežádoucí, je za asistence státu vykonán zločin. Nebuďme vrahy vlastních dětí a hlupáky podkopávajícími si ze sobectví vlastní budoucnost“.

Naše společné úsilí o změnu mentality lidí a zákonů dovolujících zabíjet nevinné děti musí pokračovat. Změna jistě nenastane náhle, ale každý drobný počin, tak jak červnový Pochod pro život v Jihlavě, k tomu přispívá. Proto očekáváme na další podobnou iniciativu hlavních organizátorů pochodu, kterými byli jihlavská pobočka Hnutí Pro život a sdružení Stop genocidě.

FJ

Druhý jihlavský Pochod pro život