Dne 1. října 2020 byl na biskupa vysvěcen minoritský kněz Nikolaj Dubinin, současný
kvardián konventu minoritů v Petrohradě. Dne 30. července 2020 ho papež František
jmenoval pomocným biskupem Moskevské arcidiecéze. Vysvěcen byl moskevským
metropolitou – arcibiskupem Paolem Pezzim. V novodobé historii ruské katolické
církve je to poprvé, co se biskupem stane rodilý Rus.

Otec Nikolaj se narodil 27. května 1973 ve městě Nowošachtynsk v Rostovské
oblasti v Rusku. Vstoupil do řádu minoritů. Časné sliby složil 8. září 1995 a věčné
sliby 3. října 1998. Na kněžství se připravoval v Polsku. Na kněze byl vysvěcen 24.
června 2000 byl vysvěcen biskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem, apoštolským
administrátorem v Moskvě. V letech 2005 až 2018 působil jako generální kustod
svatého Františka v Moskvě. Od roku 2005 byl vedoucím nakladatelství minoritů a od
roku 2006 přednášel v semináři v Petrohradě. Od roku 2009 předsedá ruské
konferenci vyšších řeholních představených. V roce 2015 se také stal předsedou
komise pro katechezi a liturgii Moskevské arcidiecéze.

Minoritský biskup v Rusku