Dne 10. prosince minorité v Brně slaví svátek Panny Marie Loretánské. Malý domeček, ve kterém podle církevní tradice archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že je vyvolená Bohem jako matka Mesiáše, se stal místem modlitby a kontemplace věřících.

Protože Nazaret ovládli muslimové, musel být domek přestěhován do města Loreto. Přesto se spolu se sochou Panny Marie Loretánské stal vzorem k vybudování podobných svatyní na celém světě. Se svatyní v Loretu jsou spojeny také litanie k Panně Marii (Loretánské litanie), které se věřící často modlí při mnoha pobožnostech.

Před dvěma tisíci lety si lidé budovali své příbytky v jeskyních ve skalách, protože v Palestině bylo velmi teplé podnebí. K těmto skalám pak dále dobudovávali další zdi. Podobně tomu bylo i v případě Jáchyma a Anny v Nazaretě: zdi domku měli „přilepeny” k jedné z jeskyní, která už pro ně byla příliš těsná.

Už první křesťané si tohoto jejich skromného příbytku velmi vážili. Ve 4. století jej navštívila Helena matka císaře Konstantina a přikázala, aby nad ním vystavěli svatyni. Tento Svatý Domek takto přetrval skoro tisíc let.

Ve 13. století muslimové baziliku, která chránila tento Svatý Domek, zbourali. Poutníci, kteří viděli ruiny, tvrdili, že pod sutinami se zachovaly zdi, které pamatují narození Marie a Zvěstování. Ale věřící, kteří navštívili Nazaret po roce 1291, již o těchto zdech nemluvili. Jakoby náhle zmizely a zůstala jen samotná jeskyně. O několik let později se domek Marie objevil v italském městě Loreto. Tato překvapující změna zapříčinila vznik legendy, že Svatý Domek byl přenesen anděly. Teprve nedávno se ukázalo, že legenda nebyla daleko od pravdy. Ve vatikánských archívech byly nalezeny dokumenty, které říkají, že budovu z Nazaretu převezla přes moře italská rodina jménem Angeli, což znamená Andělé. A protože tehdy byla doba neklidu a cenný náklad se mohl lehce dostat do nepovolaných rukou, museli vše provést v tajnosti. A opravdoví andělé se určitě také museli na této události podílet, protože bez jejich pomoci by bylo velmi těžké tuto misi – komplikovanou také z hlediska technického – dovést ke zdárnému konci.

Svatyně ve městě Loreto je první mariánskou svatyní, která má mezinárodní charakter. Je to svatyně Vtěleného Slova, protože právě v nazaretském domku došlo ke Zvěstování a k souhlasu Marie: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova”. Vevnitř domku nad oltářem byla umístěna socha Panny Marie Loretánské, která představuje Marii s dítětem na levé ruce.

Litanie ke cti Nejsvětější Panny Marie známe již od středověku. Loretánské litanie, které se věřící modlili v italské svatyni v Loreto byly oficiálně potvrzeny papežem Sixtem V. v roce 1587. Tyto litanie se skládají z titulů-výzev, které směřují k Panně Marii. Všechny ukazují Marii jako tu, která byla přítomna v dějinách spásy a většina z nich pochází ze Starého Zákona.

Maria je Královna andělů a všech svatých, je také Královna našich rodin a Královna míru. Díky těmto litaniím můžeme lépe rozjímat spolu s Marií a učit se od ní, jak být křesťanem.

o. Sebastian

 

Panna Maria Loretánská