Vydařená Pouť studentů na Cvilíně.

V neděli 30. srpna se na Cvilíně uskutečnila Pouť studentů ke cti sv. Josefa Kupertinského, jehož ostatky mohli (nejen) studující uctít po mši sv. a krátké adoraci. Svého patrona přijeli uctít mladí z různých koutů diecéze.

U oltáře ministranti z Oder, na kůru schola ze Stěbořic, v lavicích mladí z různých koutů diecéze, dokonce i ze Svatého Kopečku. Krom toho několik mladých rodin s dětmi. Tak vypadala co do personálního složení první Pouť studentů u Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Vcelku slušně zaplněný kostel kvitoval s uspokojením správce cvilínského chrámu o. Sebastian Gruca OFMConv: „Nečekal jsem to. O to víc jsem rád, že těch mladých tu bylo tolik a že přijeli odevšad. Bylo to moc hezké, když pak přicházeli k individuálnímu požehnání,“ řekl.

Individuální požehnání probíhalo po mši sv. a adoraci s litaniemi k patronu studentů, jehož ostatky mohli věřící poté uctít. Mladí školou povinní přistupovali po jednom před kněze s Nejsvětější Svátostí, jenž každému zvlášť požehnal do jejich nového školního, resp. akademického roku.

Pouť proběhla ke cti sv. Josefa Kupertinského, patrona studentů. Tento minoritský kněz žijící v 17. stol. se stal patronem studujících díky skupině neapolských studentů, kteří v 19. stol. navštěvovali minoritský kostel San Lorenzo Maggiore a našli v tomto prostém a zbožném řeholníkovi přímluvce za zdárné zvládnutí zkoušek. Sám světec skládal přitom zkoušky jen s velkými obtížemi. Jednoho francouzského kněze tato myšlenka zaujala a napsal jednoduchou novénu s prosbou úspěšně složit zkoušky, která se postupně rozšířila, stejně jako popularita sv. Josefa Kupertinského.

O. Sebastian ve svém kázání přiblížil v krátkosti život tohoto světce, aby se pozastavil u způsobu, jak zvládal zkoušky: ač nepatřil k nejbystřejším, pokaždé zkoušku bez problémů zvládl, a to i tehdy, když uměl pouze jednu otázku – vždy ji dostal. O. Sebastian však zdůraznil, že se ke sv. Josefu Kupertinskému sice studenti mají utíkat, nicméně ani on (stejně jako všichni ostatní svatí) nepomáhá nikomu, kdo se nesnaží, kdo nevyvine vlastní úsilí.

= Libor Rösner =

Cvilín: Pouť studentů ke cti sv. Josefa Kupertinského (30.8.2015)