Od poloviny srpna patřil již tradičně poutní dům Svatého Josefa na Cvilíně rodičům s dětmi z brněnské farnosti.Jejich prázdninový pobyt se konal od 14.-23. 8. Na toto setkání se rodiny těší celý rok.

Hned vedle “domečku” je kostel zasvěcený Sedmibolestné Panně Marii, který nám byl plně k dispozici.

V sobotu jsme měli možnost se zúčastnit s brněnskými farníky poutní mše svaté, kterou celebroval otec provinciál Bogdan Sikora (viz. Odkaz)

Od neděle patřilo toto místo už jenom našemu společenství.

V úterý jsme přivítali otce Řehoře a Sebastiana. Otec Řehoř vedl společenství několik let před otcem Leslawem. Bylo to milé a příjemné setkání. Společně jsme prožili mši svatou, večer u táboráku a rozmlouvali a vzpomínali.

Ve středu dopoledne, po mši svaté, se s námi otec Řehoř rozloučil a odjel zpět do své farnosti v Gdaňsku. Od této chvíle se o téměř 50 lidí duchovně staral otec Sebastian. Poskytl nám možnost přistoupit ke svátosti smíření a připravil noční adorace Nejsvětější svátosti.

Adorace připravené o. Sebastianem byly pojaty netradičně, když k nám při nich otec Sebastian promlouval. Jeho “Adorační homilie” hluboce zasáhly každého z nás.

Při středeční Adoraci jsme dostali možnost se dotknout Monstrance, a pronést tichou modlitbu. A poté každému jednotlivě požehnal.

Čtvrteční mše svatá byla „svatební“. Manželé Váchovi z našeho společenství slavili „stříbrnou svatbu“ – před 25 lety uzavřeli svátost manželství. Dnes si své manželské sliby obnovili. A jako svědky měli celé spolčo. Po obřadu následovaly gratulace a svatební hostina.

Noční Adorace byla opět netradiční a k Duchu Svatému. Otec nás pomazal olejem Radosti a nad každým z nás se pomodlil. K pomazání se přistupovalo po dvou (manželské páry, rodič s dítětem). Na závěr jsme si v kruhu stoupli kolem Nejsvětější svátosti a společně jsme chválili našeho Pána.

Kromě duchovního života jsme prožívali i světské radosti: společné hry, výlety, opékání špekáčků,  vysedávání a povídání u ohně do brzkých ranních hodin. Jsme moc rádi, že se toho všeho zúčastnil i otec Sebastian.

V pátek v 10:00 nám o. Sebastian naposledy odsloužil mši svatou a odjel domů do Polska. Pro některé rodiny skončil pobyt také tímto dnem.

A co pro nás pobyt na Cvilíně znamená? Mít pro sebe víc času než v Brně, možnost duchovních rozhovorů, vzájemně spolu rozmlouvat a naslouchat si. A také být blíž Bohu.

Text: Š. Verbík, MSV, Věra Braunerová
Foto: L. Vácha
Rodiny z Brna na Cvilíně