V neděli 13. září jsme oslavili pouť k Panně Marii Sedmibolestné.

Hlavním kazatelem při mších v 8.00, 9.00, 11.00, a 16.00 (polská) byl biskupský vikář Mons. Adam Rucki. Při kázáních vyzdvihoval potřebu velebení Boha v každé životní situaci, přičemž se s námi podělil o svou zkušenost z vazební věznice, v níž byl držen v r. 1984 za organizování nepovolených náboženských setkání s mládeží. Během poutě jsme také prožili křížovou cestu v 10.00 a přede mší sv. v polském jazyce také „cestičky (dróżki) Matky Boží”, což je pobožnost k uctění bolestí Panny Marie.

Hlavní mši sv. v 11.00 doprovázel svým zpěvem krnovský chrámový sbor, schola ze Stěbořic pro změnu doprovodila večer chval a adoraci, kterou od 15.00 vedl rovněž o. Adam.

Poutě se účastnilo na dva tisíce lidí. Všem věrným za účast děkujeme a těšíme se za rok.

= o. Sebastian Gruca, OFMConv =

Cvilín: Hlavní pouť (13.9.2015)