14. srpna 2009, v roce 800. výročí založení řádu a v den 68. výročí smrti sv. Maxmiliána M. Kolbeho, byla k větší slávě Boha a problaho božího lidu katolické církve v Tanzánii, a také pro rozvoj Řádu menších bratří konventuálů v Tanzánii ve východní Africe založena kustodie sv. Maxmiliána M. Kolbeho.

Eucharistii, která byla sloužena v naší minoritské farnosti v Segerea a která ustanovila novou kustodii, předsedal arcibiskup města Dar es Salaam kardinál Pengo, který také po skončení liturgie posvětil nově vybudované sídlo kustodie. Slavnosti se zúčastnilo mnoho věřících z Tanzánie, Keni, Zambie, Polska a Itálie(Říma): bratři, kněží, řeholní sestry, hosté.

Nová kustodie povstala z Provinční delegatury, která byla ustanovena v roce 1988 jako misie varšavské provincie Řádu menších bratří konventuálů.

První řádná kapitula (první část) provinční kustodie sv. Maxmiliána Kolbeho v Tanzánii proběhla 18.– 19. srpna 2009. Zúčastnilo se jí patnáct bratří, kteří již složili věčné sliby. Dne 18. srpna 2009 byl během této první kustodiální kapituly zvolen první kustod o. Krzysztof Cieślikiewicz.

Jednání kapituly vedl generální ministr řádu o. Marco Tasca. Účastnili se jich také provinciál varšavské provincie minoritů o. Mirosław Bartos a generální asistent AFCOF o.Tadeusz Świątkowski.

Aktuálně patří do provinční kustodie v Tanzánii 27 řeholníků: 15 bratří po věčných slibech,7 bratří po časných slibech (na filozofii a teologii), 3 novicové a 2 postulanti. V misii pracuje 10 řeholníků z Polska.

Bratři bydlí ve čtyřech klášterech: Mwanga, Arusha (Poli), Dar es Salama (Segerea) a Morongo. Kláštery Arusha a Dar jsou od sebe vzdáleny 600 kilometrů. Bratři se angažují v pastoraci, a také se podílejí na práci v oblasti charitativní, společenské. Zvláště jsou známí svou vydavatelskou činností, která má mariánský charakter. Právě tato činnost je zásadním zdrojem mnoha povolání.

Bratři jsou připraveni šířit františkánské charisma v církvi v Tanzánii. Kromě pastorace ve farnosti se čím dál více angažují také při výchově dětí a mládeže – pracují ve dvou školkách a spravují Centrum výchovy sv. Maxmiliána Kolbeho.

text a foto: www.ofmconv.org

Nová minoritská kustodie v Tanzánii