Začátek prázdnin byl na Cvilíně opět ve znamení FSM čili Františkánského setkání mládeže. Letos proběhlo v pořadí již devatenácté. Jeho mottem byla věta z Janova evangelia: „Můj záměr pro Tebe je život v plnosti.“ (Jan 10,10)

Během celého setkání jsme se zamýšleli nad tím, co to vlastně pro nás znamená být pokřtěný a žit ve společenství církve? K čemu je nám svátost smíření a proč k ní přistupovat pravidelně? Opravdu je Pán Ježíš přítomný v Eucharistii? Za pomoci programu setkání jsme objevovali hloubku darů, které jsme dostali skrze víru, křest a které dostáváme skrze všechny svátosti.

K tomuto tématu byly zaměřeny jednotlivé přednášky. Přednášeli nám např. minorita o. Dariusz Gaczyński OFMConv. (o svátosti křtu), o. Petr Havlát (o svátosti smíření), o. Bogdan Stępień OSPPE (o Eucharistii) a další. Slyšeli jsme svědectví několika lidí o jejich vztahu s Bohem a zkušenostech s Božím působením skrze svátosti.

Každý den jsme slavili mši svatou. Těm postupně předsedali o. Robert Mayer OFMConv., provinciál jezuitů o. Josef Stuchlý SJ, provinciál minoritů o. Bogdan Sikora OFMConv., o. Petr Petřivalský OFMCap. a o. Sebastian Gruca OFMConv. (správce poutního kostela na Cvilíně).

V neděli večer byl na programu večer chval, který vedla mládež z Jihlavy, v čele s br. Vladimírem F. Hubálovským OFMConv. Během něj mohli všichni přítomní využít možnost přímluvné modlitby. Byl to opravdu večer plný chválení našeho dobrého Boha, Jeho působení, zázraků, uzdravování, zpěvu i tance.

V pondělí na účastníky čekalo překvapení v podobě kázání známého exercitátora a exorcisty o. Eliase Velly OFMConv. Večer proběhl tradiční večer smíření – adorace a možnosti přistoupit ke svátosti smíření.

Nechyběl samozřejmě také koncert. Letos vystoupil známý písničkář Pavel Helan. Jemu se na setkání dokonce tak líbilo, že neplánovaně zůstal do dalšího dne. A tak spolu s námi hrál i při večerním táboráku, který skončil spontánní modllitbou chval v češtině a slovenštině.

Na závěr se s námi několik účastníků podělilo o svědectví toho, co na setkání prožili. Byly to opravdu hluboké zážitky, setkání s Bohem a obrácení. Bůh nám během celého setkání ukazoval, že jeho záměr pro nás je skutečně to, abychom žili v plnosti. V plnosti, kterou nám nabízí jen On, a která pramení z Jeho srdce a z Jeho nezastavitelné lásky k nám.

Letošní, 19. FSM bylo, stejně jako to loňské, mezinárodní. Kromě mládeže a řeholníků z České republiky se jej totiž zúčastnilo také několik mladých ze Slovenska a dokonce jedna řeholní sestra z Norska.

=vfh=

Cvilín: 19. Františkánské setkání mládeže (27.6.-1.7.2015)