Dne 15.8.2009 se uskutečnila pouť na Cvilín – poutní místo v Ostravsko-opavské diecézi, které spravují bratři minorité. Z brněnské minoritské farnosti poutníci zaplnili celý autobus.

Na svátek svatého Maxmiliána Kolbeho a Nanebevzetí Panny Marie se pravidelně setkávají členové Rytířstva Neposkrvrněné a čtenáři časopisu Immaculata na poutním místě Cvilín u Krnova u Panny Marie Semdmibolestné. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Slavnost byla zahájena v 11 hodin křížovou cestou.

Kněží s věřícími společně rozjímali nad utrpením Krista a připravili se tak na slavnostní bohoslužbu, kterou sloužil provinciál řádu otec Bohdan Sikora společně s dalšími 9 kněžími.

Během kázání otec provinciál přiblížil život svatého Maxmiliána Kolbeho – minority a zakladatele Rytířstva Neposkvrněné. Vyzvedl především Maxmiliánovu odevzdanost do vůle Boží a neúnavnou horlivost pro šíření lásky k Bohu a úcty k Neposkvrněné Panně Marii. Poukázal, jak lze i dnes odevzdat svůj život Bohu a být horlivý ve službě k druhým, jak tomu bylo u sv. Maxmiliána, který neváhal svůj život položit v koncentračním táboře Auswitz (Osvětim) za jiného spoluvězně. Prostřednictvím časopisu Immaculata, který je rovněž dílem sv. otce Kolbeho, se dodnes šíří slovo Boží a spojuje věřící v naplňování Kristova poselství spásy skrze Pannu Marii.

Po skončení bohoslužby nás duchovní správce krnovské farnosti otec Josef Goryl pozval ke společnému přátelskému setkání, kde pro nás bylo přichystáno občerstvení.

Přátelská atmosféra společného setkání vyvolala spokojenost a úsměvy na tvářích poutníků.
Poutní setkání bylo ukončeno slavnostními loretánskými litaniemi a svátostným požehnáním.
Hudba a zpěv opavského sboru s jejich panem varhaníkem tomu dodaly slavnostní atmosféru.
Ještě společná fotka brněnských poutníků na závěr a naše setkání je u konce.
Již nyní se těšíme na společné shledání příští rok u cvilínské Matky Boží.

Jitka Navrátilová, foto: Pavel Navrátil, br. Bohdan

Konala se pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata