Kopie sochy Archanděla Michaela z Gargana zavítala do jihlavského a brněnského kláštera, a také na poutní místo Cvilín u Krnova.

Ve dnech 2. – 6. 6. 2015 putovala po některých našich místech (Jihlava, Brno, Cvilín) kopie sochy toho, jehož jméno zní “Kdo je jako Bůh”, tj. sv. Archanděla Michaela z jeskyně v italském Garganu. Z místa, kde se v minulosti čtyřikrát zjevil, a které navštívily desítky nejznámějších světců, jako např. sv. František z Assisi, sv. Tomáš Akvinský či sv. otec Pio.

Sochu k nám přivezli otcové michalité z Polska, v čele s o. Rafałem Szwajcou CSMA. Program byl všude víceméně podobný. Přivítání sochy, mše sv., adorace Nejsvětější Svátosti a po ní tzv. lurdské požehnání, při němž kněz procházel s Pánem Ježíšem a žehnal přítomným věřícím. V modlitbách pak věřící prosili Archanděla Michaela o vyvázání ze závislostí, přímluvu v těžkých chvílích a uzdravení z nemocí. Poté byla pro všechny přítomné příležitost k soukromému uctění sochy sv. Michaela.

Na Cvilíně byl tento program dopoledne pro české poutníky a odpoledne pro polské. Zajímavé svědectví o pomoci Knížete nebeských vojsk přinesl minoritský magistr prenoviciátu z Głógowku o. Bartosz Pawłowski při polské mši svaté.

Vloni se na přímluvu Archanděla Michaela uzdravila místní farnice trpící řadu let nesnesitelným svěděním rukou, které ji nutilo škrábat se ne do krve, ale až do masa. Musela nosit rukavičky a nemocnýma rukama nemohla dělat téměř nic. Vloni zavítala socha z Gargana právě do Głogówku. Dotyčná žena prosila Archanděla Michaela o přímluvu za uzdravení. Den na to byla úplně zdravá a tento stav zůstává dodnes nezměněn.

Svatý Archanděli Michaeli,?
braň nás v boji,?
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou.?
Přikážiž jemu Bůh, pokorně prosíme.?
A ty, Kníže vojska nebeského,
uvrhni satana a jiné duchy zlé,?
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,?
božskou mocí do propasti pekelné.?
Amen.

= vfh a Libor Rösner =
(foto z Jihlavy a Cvilína)

Putování kopie sochy Archanděla Michaela z Gargana (2.-6.6.2015)