Setkáním se svatým otcem Benediktem XVI. v jeho rezidenci Castel Gandolfo byla ukončena františkánská Mezinárodní rohožková kapitula. Probíhala ve dnech 15. – 18. dubna v Assisi a účastnilo se jí 2 tisíce řeholníků z celého světa.

V sobotu ráno odjeli účastníci z Assisi do Castel Gandolfo. Tam v Centru Mariapoli začala v 10:00 hodin mše svatá, kterou celebroval generál Řádu menších bratří o. José Rodriguez Carballo OFM.

V poledne přijal účastníky kapituly na prostranství před apoštolským palácem svatý otec Benedikt XVI. Jménem celé františkánské rodiny nejprve promluvil o. Carballo. Ujistil papeže, že všichni bratři a sestry, kteří žijí podle františkánské řehole, touží obětavě sloužit církvi hlásáním evangelia a životem podle řehole sv. Františka z Assisi.

Svatý otec poděkoval za dar františkánského charismatu. Zdůraznil, že v jeho centru je evangelium jako pravidlo života, a také pouto s papežem a s církevní hierarchií. Vyzval k tomu, aby dnešní františkáni, podobně jako sv. František a sv. Klára, byli připraveni ztratit svůj život pro Ježíše a evangelium, aby ho zachránili a učinili plodným.

“Zaposlouchejte se do toho, co Duch dnes říká františkánské rodině, abyste i nadále, stejně jako to činil sv. František, s velkým zaujetím hlásali Boží království“, řekl Benedikt XVI. Ukázal také potřebu zachování ducha kontemplace, prostoty a radosti, a neustálé vycházení z Ježíše. Vyzýval k tomu, aby všichni byli „svědky Boží krásy“.

Benedikt XVI. pozval menší bratry, aby ve stopách svého zakladatele „opravili dům“ Pána Ježíše Krista, jeho církev. Naznačil, že kromě ruin, které způsobilo zemětřesení, jsou ještě jiné: ruiny osob a společenství. „Tak, jako František, začínejte vždy sami od sebe“, apeloval.

Zdůraznil, že jestli se budou františkáni umět obnovovat v duchu evangelia, pomohou takto pastýřům církve v tom, aby církev, Kristova nevěsta, byla stále krásnější. „To od vás dnes papež očekává, podobně jako v počátcích vašeho řádu“, shrnul svatý otec.

?Na závěr audience generální představení třech františkánských řádů – o. Carballo, generál františkánů, o. Mauro Jöhri, generál kapucínů a o. Marco Tasca, generál minoritů – obnovili řeholní sliby. Klečíc před papežem, složili přísahu života bez vlastnictví, v chudobě a čistotě, ve službě Bohu i lidem.

text a foto: franciszkanie.pl

Castel Gandolfo: Papežská audience na závěr kapituly