Otec biskup Vojtěch Cikrle obnovil v brněnské diecézi tradici pátečního zvonění. Duchovní správcům zaslal dopis, v němž vybízí k vyzvánění vždy v pátek v 15 hodin na připomínku výkupné Ježíšovy smrti na kříži.

Jak se zvonilo u minoritů v Brně:

Dopis Otce biskupa Vojtěcha:

Milí bratři v kněžské službě,

všechny vás moc zdravím a v souladu s Diecézními pokyny k užívání některých symbolů (ze dne 2.2.2006 – příloha č. 1 ACEB 02/2006) se na vás obracím ohledně řádu zvonění v naší diecézi.

Počínaje pátkem 27. února 2009 obnovuji všude tam, kde se to již neděje, a přitom je to technicky možné, tradici pátečního zvonění kostelních zvonů v 15 hodin.

Toto zvonění v době smrti Pána  Ježíše zve k modlitbě a rozjímání o díle vykoupení a k přijetí plodů jeho života, smrti a zmrtvýchvstání.

V ohláškách na konci nedělní mše sv. 22. února t.r. seznamte návštěvníky bohoslužeb s tímto nařízením a stručně jim vysvětlete, jak jim může pomoci hlas zvonů k prohloubení jejich osobní víry skrze modlitbu. Povzbuďte je k tichému zastavení a rozjímání o událostech spásy a k setkání s Ježíšem Kristem a jeho církví.

Vzpomínám v modlitbě a vám i všem vám svěřeným ze srdce žehnám.

Váš  bratr +Vojtěch

Doplňující informace

Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici a k naší kultuře, která byla a je křesťanstvím utvářena.

Hlas zvonu:

– Oznamuje Kristovo vzkříšení o velikonoční vigilii – součást liturgie
– Vyzývá k modlitbě Anděl Páně. (V době velikonoční Raduj se královno nebeská.)
– Zvěstuje výkupnou smrt Pána Ježíše v pátek v 15 hodin.
– Svolává církev na bohoslužebné shromáždění.
– Oznamuje proměňování  při mešní liturgii.
– Doprovází a vybízí k modlitbám za zemřelé při úmrtí (původně při umírání) a při pohřbu.
– Slavnostně doprovází mimořádné události a náboženské průvody.

Tak, jako jsou kostely obrazem církve, jsou zvony hlasem církve.

Brněnská diecéze: Páteční zvonění