V sobotu 8. 5. 2021 proběhne na návrší Bílé hory akt smíření u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Setká se tam více než 60 katolických kněží a 60 protestantských kazatelů, aby si vzájemně vyjádřili odpuštění vzájemných zranění z minulosti. Tato Iniciativa smíření byla původně plánována na 7. listopadu 2020, ale kvůli vládním opatřením byla přesunuta na tento termín.
Bitva na Bílé hoře je považována za zlomový okamžik našich národních dějin. Dodnes zůstává patrná na jedné straně bolest a trpkost a na druhé straně nezájem. Proto je nyní, po 400 letech, vhodná příležitost se s tímto neblahým dědictvím minulosti vypořádat. Je důležité přijmout zodpovědnost za činy našich předchůdců a odmítnout jejich násilné jednání.

Shromáždění kněží a kazatelé společně deklarují, že se zříkají násilných způsobů vnucování své víry druhým lidem, a do budoucna spolu chtějí žít v pokoji, smíření a společně usilovat o duchovní a kulturní obrodu našeho národa.
V tento den dojde ke společnému vyznání našich vin a vin našich předků a odpuštění, smíření a vyhlášení nového období ve vztahu katolíků a protestantů v naší zemi.Iniciativě smíření vyjádřili mj. podporu biskupové Václav Malý, František Radkovský a mnozí představitelé protestantských církví. Také naše minoritská provincie sv. Cyrila a Metoděje, vyjadřuje plnou podporu Iniciativě smíření 2020. A jako zástupce naší provincie se této akce zúčastní náš spolubratr o. Vladimír F. Hubálovský, OFMConv.Více najdete webu www.iniciativasmireni2020.cz

Iniciativa smíření 2020