Ve dnech 21. – 24. září 2020 se v Brně uskutečnila provinční kapitula české provincie sv. Cyrila a Metoděje bratří menších konventuálů. Kapituly se zúčastnilo 19 bratří. Předsedajícím kapituly byl P. Carlos Trovarelli, generální ministr řádu, spolu s P. Tomášem Lesňákem, generálním asistentem FEMO.

Během první části kapituly byli bratři obeznámeni se zprávami, o kterých se později diskutovalo.

Druhého dne kapituly, ve večerních hodinách, vybrali bratři v prvním kole hlasování nového provinciála, kterým se stal dosavadní kvardián brněnského kláštera P. Piotr Pawlik.

Další den byli vybrání členové definitoria, které se skládá z následujících bratří: P. Stanisław Gryń – vikář provincie, P. Petr Macháček – sekretář provincie, P. Stanisław Stec – provinční ekonom, a také P. Sebastian Gruca.

Poslední den kapituly bratři odsouhlasili body vyplývající z diskuze o životu provincie, které byly předány definitoriu jako materiál k přípravě druhé části kapituly.

Konala se provinční kapitula