Skončil jubilejní rok 100. výročí smrti ctihodného sluhy Božího P. Ventia Katarzyńca. Dvoudenní slavnosti (30. – 31. března) na Kalwarii Pacławské (Polsko), nedaleko ukrajinských hranic, se zúčastnili generál řádu bratří menších konventuálů – P. Carlos Trovarelli, vyšší představení Federace Evropy střední a východní, provinciálové, bratři, kteří se připravují k řeholnímu a kněžskému životu, vychovatelé bratří na formaci a ctitelé ctihodného kandidáta na oltáře. 

Setkalo se zde kolem 120 bratří. Modlili jsme se vzájemně o ukončení války a o mír na celém světě. Na programu bylo také představování jednotlivých formačních domů, integrační aktivity, slovo otce generála, divadelní hra o působení otce Venantia v současném světě. Toto velké setkání bratří vyvrcholilo slavnostní mší svatou.

Foto a další informace:
https://www.franciszkanie.pl/artykuly/nie-swietujemy-smierci-ojca-wenantego-ale-jego-jak-wierzymy-narodziny-dla-nieba

Jubilejní rok 100. výročí smrti ctihodného sluhy Božího P. Ventia Katarzyńca