Dne 21.2.2022 jsme se v našem pražském konventu u kostela sv. Jakuba Většího setkali na
Provinčním dnu obnovy. Jedná se o den, kdy se setká celá provincie, abychom byli spolu, a také abychom
se společně modlili a věnovali se aktuálním tématům. P Stanisław Jaromi OFMConv, byl naším hostem a
připravil pro nás přednášku na téma „Encyklika Laudato si ́“ – o ekologii, jako o péči o stvoření s láskou k
Bohu.
Vrcholem setkání byla mše svatá, jejíž hlavním celebrantem byl o. provinciál Piotr Pawlik.

br. Jan Maria Vícha

Den obnovy v Praze