Naše provincie sv. Cyrila a Metoděje prožila velkou radost, kdy 20. června jeden náš spolubratr – Bogdan Patrik Rygiel přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení.

Bratr Patrik zahájil svou řádovou formaci v polském Glogówku, následoval roční noviciát v Kalwarii Paclawské a pak filosoficko-teologická studia v Bratislavě. Pastorační praxi vykonal částečně v Bratislavě a částečně v Brně.

Spolu s br. Patrikem svěcení v brněnské katedrále přijalo sedm kandidátů. Tři z nich přijalo jáhenské svěcení a čtyři kněžské svěcení. Této velké události se zúčastnili, navzdory hygienickým omezením, četní věřící. Bratra Patrika doprovázeli jeho rodiče, příbuzní a mnozí spolubratři z Česka, Slovenska a Polska. V neděli 28. června se bude konat primiční mše svatá v jeho rodné farnosti v Orlové.

Přejeme bratru Patrikovi a všem nově vysvěceným jáhnům a kněžím mnoho Božího požehnání do jejich služby.

Pro zajímavost: Brněnská diecéze vznikla 5. prosince 1777 a od této doby zde bylo vysvěcených 4038 kněží. Současný otec biskup Vojtěch Cikrle od roku 1990 do dnes, čili za 30 let svého působení, vysvětil 248 kněží a 48 trvalých jáhnů. Náš brněnský klášter minoritů pochází z roku 1230 a od té doby působnost bratří na tomto místě nebyla nikdy přerušena.

o. Stanislav Gryń OFMConv, provinciál

Kněžské svěcení br. Bogdana Patrika Rygiela OFMConv