Dne 29. 9. 2021 obnovilo 17 bratří řeholní sliby. Stalo se tak v krakovském semináři
bratří minoritů. Obnovením slibu se zavázali, že ke chvále a slávě Nejsvětější Trojice
budou žít po dobu jednoho roku v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě, a zároveň
po příkladu Neposkvrněné Panny Marie a na přímluvu svatého Františka usilovat
o dokonalou lásku službou Bohu, Církvi a lidem.

Obnovování slibů na jeden rok je trvalou tradicí našeho řádu a je nedílnou součástí
stálého rozlišování povolání. Zároveň se bratři takto připravují ke složení takových
slibů na celý život – k věčným slibům. 

Naši bohoslovci obnovovali sliby do rukou svého provinciála otce Piotra Pawlika.
Společně s nimi také bratři z Krakovské provincie a Ukrajinské kustodie skládali své
sliby do rukou krakovského provinciála. Předcházely jim pětidenní duchovní cvičení v
tichu, během kterých pronikali hlouběji do spirituality sv. Františka z Assisi. 

Sami naši bohoslovci vzkazují: „Velmi Vám děkujeme za modlitby a podporu.
I nadále se svěřujeme do vašich modliteb.”

Pokoj a dobro!

Minoritští bohoslovci obnovili své dočasné řeholní sliby