Jako každým rokem, také letos se objevila v nedělních ohláškách informace o blížící se slavnosti Narození svatého Jana Křtitele.

Věřící se vždy těší na tuto událost, protože sv. Jan je jedním z patronů naší minoritské farnosti v Brně. Tentokrát se slavnost konala ve středu. Poutní mši sv. v 15:30 hod. celebroval misionář z Paraguaje otec Marek Duda – minorita.

Po mši sv. byli všichni věřící pozváni do kapitulní síně našeho kláštera. Zde v rámci oslav 800. výročí vzniku Řádu minoritů proběhla přednáška, ve které otec Marek kromě osobního svědectví připravil velmi zajímavou projekci dokumentárního filmu o misi v Aregua. Zájem farníků byl veliký a otázkám na otce Marka nebylo konce. Všichni, kteří měli zájem, obdrželi na DVD profesionální film v českém jazyce o paraguayské misi.

Text: br. Sebastian, foto: br. Leslaw

Brno: Slavnost narození sv. Jana