Od roku 1997, kdy byl Janem Pavlem II. ustanoven Den zasvěceného života,  se otcové biskupové 2. února setkávají s řeholníky, řeholnicemi a zasvěcenými osobami na společné modlitbě a rozhovorech.

Svátek Uvedení Páně do chrámu je výmluvnou ikonou odevzdání svého života Bohu. Zasvěcené osoby jsou Bohem povolány, aby slibem evangelijních rad vnesli do života církve a do světa charakteristické rysy Ježíše čistého, chudého a poslušného.

Bratři našeho minoritského řádu se zúčastní setkání s našimi biskupy v Praze, Brně, Opavě a bohoslovci pak v Bratislavě.

Dále uvádíme pár čísel, které  přibližují realitu řeholního života v světě.

Katolíci ve světě: dle církevní ročenky z roku 2012 vyplývá, že ve světě v roce 2010 žila 1 miliarda 196 milionů katolíků, tedy asi 17,5% celosvětové populace. Oproti roku 2009 se počet věřících zvýšil o 15 milionů, a to zejména v Africe a jihovýchodní Asii. Evropa a Jižní Amerika naopak zaznamenaly úbytek pokřtěných.

Řeholníci: sestupný trend počtů členů mužských řeholních řádů se v roce 2010 zastavil.
V roce 2010 bylo ve světě 54 669 řeholníků. Řeholníků ubývá v Jižní i Severní Americe, jejich stav je setrvalý v Evropě, zatímco vzrůstá v Asii a Severní Americe.

Řeholnice: hluboce se mění stavy ženských kongregací.
Řeholnic ubylo téměř osm tisíc (ze 729 371 roku 2009 na 721 935 v roce 2010). Sestupná tendence se týká Evropy, Ameriky a Oceánie, zatímco v Africe a Asii ženská řeholní společenství zaznamenala dvouprocentní nárůst.

Kněží: stav kněží se postupně zvyšuje od roku 2000 a v roce 2010 tento trend pokračoval. Katolických kněží bylo ve zmíněném roce celkově 412 236 – z toho 277 009 diecézních a 135 227 řeholních.

V Den zasvěceného života vzdáváme díky Bohu za dar povolání a také prosíme, aby Pan poslal dělníky na svou žeň.

Stanislav Gryń ofmconv.

Den zasvěceného života – 2. února