Od pátku 3.7. do úterý 7.7. se uskutečnilo v Krnově na Cvilíně již 13. Františkánské setkání mládeže.

Tématem tohoto setkání bylo: Se sv. Františkem a Klárou ke svobodě srdce. Na Cvilín přijelo rekordních 280 účastníků.

Sobota byla zaměřena na čistotu podle verše z Písma „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ (Mt 5,8). O. Bogdan Sikora přednášel na téma Čistota a sv. František. V přednášce mimo jiné zaznělo, že naše láska je na baterky a proto ji je potřeba stále dobíjet. A to lze jen u Boha. Nabíječkou je víra, naděje a láska k Němu. Láska má také dva směry – vzestupný (eros) a sestupný (agape). Lásku eros je potřeba krotit, jinak se stává nelidskou. Agape musí růst, je starostlivá, vyžaduje oběti. Krocením erosu v nás roste agape. Sobotní večer zakončil táborák a koncert polské minoritské skupiny Fioretti.

Tématem nedělního dne byla poslušnost. Sestra Františka Ryšková v poledne přednášela o tichosti a odpoledne povídala a dávala svědectví o minoristké misii v Paraguayi. V přednášce s. Františka mluvila mimo jiné o pokoře a trpělivosti a o tom, kde se všude můžeme setkat s Bohem. Také, že často chceme po Bohu, aby plnil naše plány a nedokážeme Mu je nabídnout. Program nedělního večera nabídl dva koncerty – skupiny Miracle Maker a Natanael.

Tématem pondělí byla chudoba. O. Řehoř Bajon přednášel o chudobě. Celá přednáška motivovala ke zpytování svědomí na večerní svátost smíření. O. Řehořek mluvil o tom, jaké máme skutečné opory ve svém životě. Také mluvil o smrti tomuto světu – křestní milosti. Uvedl také svědectví ze svého života o tom, jak se Bůh stará. Ve tři hodiny byla křížová cesta, kde si její zastavení připravily jednotlivé skupinky. Celý večer byla možnost přistoupit ke svátosti smíření a odevzdat tak Bohu vše, co nás činí nesvobodnými. Na večer smíření bylo k dispozici deset kněží. Pondělní program byl zakončen mší svatou.

V úterý bylo poděkování, rozloučení a odjezd domů.

Mimo přednášek a již zmiňovaných bodů programu nechyběly každodenní mše svaté, možnost adorace v boční kapli kostela, zpívané ranní a večerní chvály, skupinky, kde se účastníci mohli znovu nebo trošku jinak zamýšlet nad přednáškami a jejich tématy a mnoho dalšího. Celé setkání doprovázela krásným zpěvem schola z Opavy.

 

Signálové stránky FSM

Fotogalerie

 

text: Kamil a Monika, foto: br. Bohdan a o. Josef

13. Františkánské setkání mládeže