Zveme mladé muže (17-35 let) na adventní duchovní obnovu na téma: “Jak se stát Božím přítelem”.

Tato obnova se bude konat v klášteře bratří minoritů v Brně (Minoritská 1). Setkání začne v pátek 11. 12. v 18.00 hodin. Zakončení bude v neděli 13. 12. v 15.00 hodin.

Na programu jsou:
mše svatá, přednášky, adorace, modlitba breviáře, možnost svátosti smíření a možnost pohovořit s bratry o životě jako takovém i o životě řeholním

Cena:
300 Kč (jídlo je zajištěno)

Přihlašování:
– do 6.12.2015
– na e-mailové adrese [email protected] nebo na telefonu 605 074 339

Na setkání s Tebou se těší bratři sv. Františka.

Brno: Duchovní obnova pro mladé muže (11.-13.12.2015)