František Zahrádka, dlouholetý politický vězeň (13 let), delegát Muzea III. odboje v Příbrami, kterému prezident České republiky Václav Klaus v roce 2007 propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, navštívil 19. března minoritský klášter v Brně.

Svou návštěvou slavnostně zahájil další výstavu u minoritů pod názvem: Zkouška odvahy — příběhy nezletilých politických vězňů padesátých letod pana Ondřeje Bratinky z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Autor se ve spolupráci s Archivem bezpečnostních služeb, Regionálním muzeem Litomyšl a Občanským sdružením Post Bellum vydal na cestu zkoumání odhodlání mladých lidí doby totalitní, kteří měli odvahu postavit se na odpor metodám používaným režimem komunistické moci. Výstava těmto lidem otevřela novou možnost vypovědět se a nám uslyšet autentická svědectví tehdejší doby, a to vše proto, abychom věděli, komu patří naší vděčnost a komu ne. Tuto výstavu věnujeme všem již zesnulým bratřím a sestrám, kterým se nedostalo morálního ani hmotného zadostiučinění za zločiny, které na nich byly spáchány.

O výstavu se zajímala také maďarská televize. S panem Františkem Zahrádkou natočili rozhovor.
Společná fotka s komisí z ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

 

Vernisáž: Zkouška odvahy