Bratři minorité z české provincie se sjeli na Cvilín (u Krnova), na provinční den duchovní obnovy.

Setkání jsme zahájili společnou večeří v krnovkém klášteře, při které jsme oslavili narozeniny spolubratrů Jozefa Goryla OFMConv. a Adama Wolného OFMConv.

Program pokračoval dalším dnem na Cvilíně. Po ranních modlitbách a snídani jsme společně slavili mši svatou v chrámu Sedmibolestné Panny Marie. Hlavním celebrantem byl o. provinciál Bogdan M. Sikora OFMConv., který nás v homilii povzbudil k prožívání pokory.

Následovala přednáška o radosti. Tu si pro nás připravil o. Tadeusz, františkán z nedalekých Głubczyc v Polsku. Zamyšlení o pravé radosti čerpal z především z nového dokumentu papeže Františka “Radujte se“.

Po přednášce jsme adorovali Nejsvětější svátost a modlili se za nová řeholní a kněžská povolání, za naše komunity a za naše zemřelé spolubratry.

Celé setkání jsme zakončili obědem v krnovskm klášteře, po němž jsme se rozjeli zpět do našich klášterů. I přes problémy s ledovatkou na silnicích jsme se, díky Boží pomoci, ve zdraví všichni vrátili zpět.

= vfh =

Cvilín: Provinční den duchovní obnovy (30.11. – 1.12. 2014)