Při příležitosti 400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra v Brně na Petrově se v sobotu 21. března v 10.00 hodin slavila v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužba za účasti moravského metropolity, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, českobudějovických biskupů Jiřího Paďoura a Pavla Posada, litoměřického biskupa Josefa Koukla a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Letos 22. března uplynulo čtyři sta let ode dne, kdy v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal z rukou světícího biskupa Civalliho kněžské svěcení svatý Jan Sarkander, kněz a mučedník.

S Brnem je světec spojen ještě jednou událostí – před kněžským svěcením 22.3. 1609 na Petrově přijal dne 19. března 1609 v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) v Brně i jáhenské svěcení z rukou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna.

Slavnostní bohoslužby se zúčastnili o. provinciál Bohdan Sikora, bratři z brněnského konventu a náš bohoslovec Vladimír z Bratislavy.

text: redakce, foto: L. Mazurowski

Brno: 400 let svěcení Jana Sarkandra