Ve středu 18. 3. v 16:30 hod. proběhla v Muzeu hl. města Prahy přednáška o minoritském řádu.

Provinční vikář minoritů v České republice a kvardián brněnského kláštera o. Leslaw Mazurowski se v ní věnoval vzniku řádu, jeho příchodu do Čech a do Prahy, významným osobnostem řádu, důležitým mezníkům v životě řádu, a také životu řádu v současné době.

Minorité v Muzeu hl. města Prahy