Od čtvrtku 13. do neděle 16. ledna 2011 bylo v naše Centru opět velmi rušno.

Přijelo totiž asi 400 mladých z celé Paraguaye na V. setkání mládeže. Toto setkání se trochu podobá našemu FSM – františkánskému setkání mládeže na Cvilíně. Program i veškeré technické záležitosti zařizovali naši dobrovolníci s minoritskými seminaristy, postulanty a našimi aspirantkami. Během setkání zaznělo několik přednášek od bratří minoritů (např. otce Marka Dudy a otce Darka Gaczynského) a dalších různých řeholníků. První mši svatou měl sekretář apoštolského nuncia v Paraguay. Mladí mohli zaslechnout výzvy k radikálnějšímu, zodpovědnějšímu životu s Bohem a s druhými a pro druhé. A vše v jednotě s Církví. Po celou dobu setkání byla možnost adorace v kapli bratří a stále byli k dispozici kněží, aby všichni měli možnost setkat se s živou odpoštějící milosrdnou Láskou ve svátosti smíření. Tyto možnosti byly mladými po celý čas setkání  využívány a tak to byl čas hojných a hojných milostí. Nechyběly tedy ani projevy radosti při animaci či koncertu otce Darka a několika skupin mladých, ani chvíle ztišení a naslouchání Pánovu hlasu, ani vzájemné sdílení se třeba v řadě na oběd či na sprchu. 😉

sestra Agáta

V. Setkání mládeže v Paraguayi