Další den světové kapituly menších bratří v Assisi byl ve znamení pokání a půstu. Účastníci se v rámci umrtvení vzdali oběda a peníze, které takto ušetřili, budou věnovány na humanitární pomoc.

V 15:00 hodin, na památku umučení a smrti Krista na kříži, přešli řeholníci v průvodu pokání ze svatyně Matky Boží Andělské do svatyně Hrobu sv. Františka (asi 3 km). Tam každý z nich obdržel Řeholi sv. Františka z rukou svého generálního představeného.

text: red, foto: LB

Rohožková kapitula v Assisi: Pátek – den pokání a půstu