V sobotu 29.1. v 9:30 hod. se konala v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně oslava Dne zasvěceného života. Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v brněnské diecézi jsme se zúčastnili také my, bratři minorité z brněnského kláštera, i s naším provinciálem MUDr. ThLic.Bogdanem Sikorou.

Setkání zahájil uvítací řečí brněnský sídelní biskup Mons. ThLic.Vojtěch Cikrle. Po ní následovala přednáška R.D. Doc. Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L., sídelního kanovníka pražské kapituly Všech svatých, docenta Katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. V přednášce profesor Hřebík zdůraznil důležitost každodenního setkání s Pánem při adoraci, četbě Písma svatého, ve společenství lásky a odpuštění v našich komunitách. Takto povzbuzeni a posilněni můžeme konat službu všem lidem, ke kterým nás Bůh posílá.

Po přednášce následovala slavnostní bohoslužba, které předsedal brněnský biskup Vojtěch Cikrle. V kázání se otec biskup zmínil o tom, že naším pánem je někdy strach místo opravdového Pána, našeho Boha. Nesmíme podléhat strachu, ale neustále se s důvěrou odevzdávat do Boží náruče a nechat se osvobozovat od strachu o sebe, který nás svazuje. Po mši svaté jsme již tradičně byli pozváni otcem biskupem na malé občerstvení, při kterém jsme se v prostorách biskupství vzájemně bratrsky a sestersky sdíleli. V brněnské diecézi působí 16 mužských a 26 ženských řeholí, 6 sekulárních institutů a zasvěcené panny.

br. Robert

Den zasvěceného života v Brně