Řád menších bratří konventuálů (minoritů) je rodinou synů sv. Františka realizující ideály, které náš otec popsal. Františkánská spiritualita, zachovávaná naším řádem v průběhu století, je zvláště otevřená působení Božího Ducha, což vede k lásce k Ježíši Ukřižovanému, který je přítomen v druhém člověku, a k radostné službě všem potřebným.

Charakteristickým znakem, který nám dal náš zakladatel, je hluboká úcta k Marii Neposkvrněné, a také věrnost papeži a katolické církvi. Hlavním cílem je budování Božího království na zemi, realizované skrze život podle evangelijních rad a široce vedenou evangelizaci. Společenství vykonávají různé formy pastorace, angažují se v charitativní práci, v práci vědecké a vydavatelské v naší zemi, za hranicemi i na jiných kontinentech.

Podstatou naší spirituality jsou:

  • Pokoj a dobro
  • Chudoba
  • Radost
  • Prostota
  • Pokora
Spiritualita