Sv. František si ji zcela zamiloval. Když se Kristus nenarodil v paláci, ale v ubohé stáji, když „neměl, kde by hlavu složil“, když byl na kříži zbaven všeho, co měl, František hluboce věřil, že to je cesta k následování Krista.
Stal se příznivcem chudoby, zasnoubil se s ní, aby se tak stal podobným Kristu. Nic nechtěl vlastnit, chtěl být nejchudší z lidí.

Chudoba