Pokoj a dobro – toto františkánské zvolání přetrvalo mnoho staletí. Svůj pramen má v postoji sv. Františka a je formou následování Zakladatele v každodenním životě skrze jeho bratry.

Setkání s Ježíšem zcela změnilo Františkův život. Mělo to samozřejmě vliv na každodenní kontakty světce s lidmi, se kterými se setkával. Tato setkání byla ve znamení srdečnosti, tepla a horlivosti v hlásání Božího království. Jak sám později vyznal, Boží zjevení ho naučilo následující pozdrav: Ať tě Pán naplní pokojem! Proto také ve všech svých kázáních na jejich začátku zdravil lidi přinášejíce pokoj.

Františkánské heslo neztratilo nic na aktuálnosti ani v dnešní době. Jako duchovní synové sv. Františka jej chceme opakovat a uvádět do života tak, že se budeme stávat zvěstovateli Boží lásky ke světu. Věříme totiž, že násilí a agrese není způsob řešení konfliktů ve světě, ale jedině odpuštění, pokoj a dobro mohou přinést člověku opravdovou svobodu a radost.

Pokoj a dobro