Dne 27. prosince 2008 jsme oslavili svátek jednoho ze spolupatronů našeho kostela.

Hlavním celebrantem byl P. Ing. Jiří Pospíšil novokněz z Uherského Brodu. Jak sám rád přijal naše pozvání, protože v Brně prožil svá studentská léta a ve společenství mládeže, jež se setkávalo v minoritském kostele rostl ve víře a zde také klíčilo jeho rozhodnutí pro odevzdání se Pánu.

Po mši svaté proběhlo v kapitulní síni tradiční posvěcení svatojánského vína a při malém občerstvení jsme zazpívali koledy.

 

foto: B.Heczko

Slavnost sv. Jana Evangelisty u minoritů v Brně