Ve dnech od 10. – 15. listopadu se v Praze ve fokolarinském Mariapoli konalo setkání zástupců evropských misionářů Řádu minoritů.

Hovořili o situaci misiích vedených evropskými minority a zaobírali se otázkou výchovy k misiím v Evropě. Dne 12. listopadu bratři navštívili náš jihlavský klášter, kde se konala v 17 hodin koncelebrovaná mše, které předsedal náš provinciál o. Bogdan Sikora. Po bohoslužbě se farníci mohli dozvědět mnoho podrobností o misiích přímo z úst našich bratří z misií.
V pátek pak bratří obdivovali krásy naši matičky Prahy, přičemž nezapomněli navštívit i náš svatojakubský konvent.
Setkání zástupců evropských misionářů Řádu minoritů