15. dubna začaly v italském městě Assisi hlavní celosvětové oslavy 800. výročí potvrzení řehole a založení řádu menších bratří. Ve městě sv. Františka se shromáždilo asi 2000 představitelů řádu minoritů, františkánů a kapucínů z celého světa.

Čtyřdenní jubilejní oslavy probíhají v rámci Mezinárodní rohožkové kapituly. První setkání se konalo v 16:00 hodin v tzv. „Kapitulním stanu“ na prostranství před Bazilikou Matky Boží Andělské (Porciunkula). Všechny přítomné přivítal představený baziliky generál Řádu menších bratří o. José Rodriguez Carballo OFM. V 17:00 hodin papežský kazatel kapucín o. Raniero Cantalamessa OFMCap přednášel na téma „Zachovávejme řeholi, kterou jsme Pánu slíbili“.

Po skončení přednášky přešli všichni přítomní v průvodu ze „Stanu“ do baziliky Matky Boží, kde se konalo odevzdání Matce Boží Andělské. První den kapituly zakončila mše svatá v 19:00 hodin, kterou celebroval biskup z Assisi Domenico Sorrentino.

Oslavy 800. výročí potvrzení řehole a založení řádu navazují na ústní potvrzení řehole, které obdržel sv. František z Assisi (1182-1226) od papeže Inocence III. To se stalo pravděpodobně 16. dubna 1209. Toto datum, které ale není potvrzeno žádným dokumentem, uznává Honorius III. v bule „Solet annuere“ 29. listopadu 1223.

Na celém světě patří ke třem františkánským řádům – Řádu menších bratří (OFM), Řádu menších bratří konventuálů (OFMConv) a Řádu menších bratří kapucínů (OFMCap) – více než 30 tisíc řeholníků. Tyto tři františkánské řády tvoří na celém světě 109 provincií, 22 kustodií a mají také zastoupení v mnoha zemích světa. V současné době vzešlo z těchto řádů 7 kardinálů a 100 biskupů a arcibiskupů.

text a foto: franciszkanie.pl

Přímý přenos z kapituly je zde: http://www.capitolostuoie2009.org/

Assisi: Zahájení oslav jubilea