Památka smrti sv. Františka v předvečer jeho svátku se v Římě slaví procesím z kostela sv. Silvestra do Baziliky svatých apoštolů, kterou minorité spravují od začátku 16. století.

Tam pokračuje slavnostními nešporami spojenými s obřady Transitu – památky požehnané smrti našeho Serafínského otce.

V podzemí Baziliky svatých apoštolů se nachází hrobka sv. Filipa a sv. Jakuba Mladšího i relikvie všech svatých apoštolů, proto se bazilika řadí mezi důležité římské kostely.

br. Jozef Sukeník
ze slovenštiny přeložil a upravil: br. Vladimír F. Hubálovský

zdroj fotografií: www.francescani.net

Řím: Transitus sv. Františka