V neděli 3. října 2010 bylo v polském Głogówku přijato do minoritského řádu 12 kandidátů – mezi nimi i jeden člen naší české minoritské provincie br. Josef, a také jeden Slovák. Těchto 12 bratří tak začalo první rok formace, tzv. prenoviciát.

Během slavné eucharistie v Głogówku prosili kandidáti řeholní představené, aby je naučili modlit se a pomohli jim při opravdovém obrácení, a také, aby je vychovali v bratrském společenství „s trpělivostí a radostí”.

Provinciál krakovské minoritské provincie o. Jarosław Zachariasz OFMConv. vyjádřil radost z rozhodnutí těchto mladých lidí zvolit si tuto životní cestu, ale neskrýval před nimi, že to není cesta jednoduchá.

„Mám velkou radost, že jste přišli do našeho společenství. Ale pokud očekáváte v řádu něco jiného než práci a službu, vezměte si papíry a vraťte se” – řekl. A připomněl také slova Jana Pavla II., která pronesl k mládeži z „papežského okna” v Krakově během jedné z jeho poutí: „Kristus nedával svým učedníkům laciné sliby, sliboval jedině kříž”.

Otec provinciál také upozornil na to, že jejich volba je proti současné mentalitě. „Kristus říká: budete služebníky, tzn. že nebudete očekávat, že vám někdo poděkuje. Rozhodujete se tedy úplně jinak, než je logika dnešního světa”, připomenul o. Jarosław.

Zároveň ale ujistil kandidáty do řádu, že pokud mají povolání, dá jim Bůh všechno, aby v sobě zapálili Boží charisma a vytrvali na této cestě. „V řádu je možné být šťastný, mít pocit naplnění, že jsem na svém místě, ale je potřeba přijmout postoj sv. Františka – nic neočekávat na oplátku a prosit ´Pane, dej nám více víry´”, řekl.

Dále připomenul, že i když má řád už 800 let, má stále ještě v církvi a ve světě mnoho úkolů. „Svět čeká na pokoj, milosrdenství, trpělivost, na spoustu věcí, které mu v jeho spěchu chybí.”

Každý z bratrů postulantů dostal od nejvyššího představeného provincie dřevěný znak Tau – symbol kříže a „podpisu sv. Františka”, který má být pro každého z nich „osvěžujícím pramenem na cestě v bratrském společenství.

Zahájení prenoviciátu