Slavnostní znovuotevření krnovského kostela minoritů Narození Panny Marie se uskutečnilo 26. září 2012. Po patnácti letech, kdy v červenci 1997 přinesla interiéru zkázu ničivá povodeň, mohli návštěvníci obdivovat rokokovou výzdobu kostela v její neskutečné kráse, jak ji v letech 1765 až 1766 vytvořil štýrský mistr Josef Stern a jeho moravský žák František Sebastini.

Od konce 90. let poskytovalo finanční prostředky na záchranu tohoto kulturního bohatství Ministerstvo kultury ČR, k záchraně mimořádných uměleckých hodnot přispěla podpora Evropské unie v rámci projektu Objevujeme kulturní dědictví minoritů ve Slezsku.

„Patnáct let je dlouhá doba, je to téměř celá jedna generace, která ani nemohla tušit, jaké umělecké bohatství a nádherný odkaz předků se zde skrývá. Nevěděli jsme to ani my. Teprve trpělivá a mravenčí práce restaurátorů odhalila původní malby v jejich barevnosti i plastičnosti. Celému restaurátorskému týmu, který zde roky pod vedením opavské akademické malířky a restaurátorky Romany Balcarové pracoval, patří za jejich ohromné úsilí velké poděkování,“ řekl představený krnovského minoritského kláštera Josef Goryl.

Zároveň poděkoval autoru projektu a jeho manažeru Jiřímu Svobodníkovi, Josefovi Skibovi, který na vše dohlížel z polské strany, představeného klášteru minoritů z Głogówku Kryštofu Hurovi, vedení města Krnova, památkářům i spoluorganizátorům neinvestičních akcí projektu Občanskému sdružení Flemmichova vila v Krnově.

Co řekli účastnici večera:

Alena Hadašová z Krnova: „Jsem prostě unesena. Naposledy jsem v tomto kostele byla někdy začátkem šedesátých let minulého století, ještě jako dítě. To, že tu jsou tak krásné velké fresky, jsem vůbec netušila.“
Svatopluk Křenek z Krnova: „Radostná sváteční atmosféra, která ze stěn sálá, mne velmi pozitivně oslovuje. Cítím se tu prostě dobře.“

Restaurátorka Romana Balcarová: „Byla to radostná práce. I když někdy fyzicky hodně náročná. Na to jsme však zvyklí. Výzdoba stěn se nacházela pod vrstvami nečistot a plísní, některé plochy byly přemalovány, jinde malby zničila voda. Jsme šťastní, že se nám podařilo odhalit půvabnou barevnost a vyvolat zdánlivě už navždy ztracená místa.“

Kvardián kláštera v Glogowku Krzysztof Hura: „Do kostela Narození Panny Marie jsem poprvé přišel před pěti lety. Tehdy byla opravená jen část fresek, ale byly nádherné. Jde prostě o skvost. Nesmírně cennou hodnotu má jednotný interiér – rokokové oltáře, sochy doplněné od podlahy po špičku klenby nádhernými malbami. Mezi nimi doslova kraluje ta v presbytáři, zasvěcená narození Panny Marie. Jsem velmi rád, že se nám společným projektem podařilo přispět k dokončení oprav a k tomu, aby mohl sloužit všem lidem.“

Místostarostka Krnova Renata Ramazanová: „Kostel a klášter minoritů patří k nejstarším památkám na území města. Za svou dlouhou historii prožil hezké i méně hezké časy. Ve druhé polovině 20. století zde bylo skladiště, koncem 90. let zanechala ničivé stopy na jedinečné freskové výzdobě povodeň. Je báječné, že po dlouhých letech se mimořádná výzdoba skví v původní kráse. I pro město jde o místo neodmyslitelně spojené s jeho historií, o místo vysoké duchovní kultury , protože minorité byli jejími nositeli a významnou církevní památku. O tom hovoří celý projekt, který ho pomohl zachránit. A jsem přesvědčena, že se stane magnetem pro turisty nejen české, ale i ze sousedního Polska a dalších zemí.“

Libuše Miarková
Moravská tisková agentura

Město Krnov získalo nový magnet pro turisty