V minoritském řádu bratři před složením věčných slibů prožívají tzv. druhý noviciát. Stalo se zvykem, že trvá celý měsíc. V provinciích středovýchodní Evropy to pak bývá měsíc září a místem konání je minoritský klášter v Brehově na východním Slovensku (okres Trebišov).

Letos se po dlouhých šesti letech druhého noviciátu zúčastnil také bohoslovec z české provincie, br. Vladimír F. Hubálovský. Letošní druhý noviciát byl vůbec zajímavý. Mezinárodní. Zúčastnili se jej totiž bratři z Polska, Ruska, Běloruska, Slovenska a Česka. Dohromady nás bylo třináct.

Druhý noviciát je bezprostřední příprava na složení věčných slibů. Tomu odpovídá také jeho program. Každý všední den dopoledne jsme měli přednášky. Při nich jsme se zamýšleli nad obsahem řeholních slibů (chudoba, čistota, poslušnost) a charizmatem našeho řádu. Mluvili jsme tedy o kristocentrismu, bratrství, modlitbě, mariánské úctě, sv. Maxmiliánovi M. Kolbe atd.

Odpoledne býval volnější program. Chodívali jsme tedy na procházky, sportovali jsme, poznávali Brehov a jeho okolí a trávili společný čas v bratrském společenství. Večery bývaly pestré. Střídaly se různé pobožnosti a modlitby s promítáním filmů a opékáním.

Vydali jsme se také na dva výlety. První byl do nedalekého Maďarska. Jeli jsme na národní poutní místo Maďarů, do Máriapócs. V místní řeckokatolické bazilice se nachází kopie zázračné ikony Panny Marie. Její originál se dnes nachází v katedrále sv. Štěpána ve Vídni. Baziliku od r. 1915 spravují baziliáni.

Potom jsme pokračovali do města Nyíregyháza, kde se nachází termální aquapark. Vychutnali jsme si jeho nabídku a užili si chvíle relaxace.

Druhý výlet byl do Košic. V plánu bylo navštívení gotické katedrály sv. Alžběty Uherské a prohlídka města. Vytrvalý déšť nám ale plány zhatil. Do Košic jsme sice jeli, i do katedrály jsme v dešti došli, ale vnitřek katedrály byl obložený lešením, takže jsme z ní nic neviděli. A z města také ne, protože v tom dešti se nikde chodit nedalo.
Potom jsme se vydali do vinných sklepů ve slovenské obci Viničky. Ta totiž leží na území tokajské oblasti. A tokajské víno je vyhlášené po celém světě a opravdu je k tomu důvod.

Poslední zastávka byla ve vesnici Rad. V ní totiž v 17. – 19. století působili minorité a jejich tehdejším úkolem byla rekatolizace regionu Zemplín, který byl v době jejich příchodu zcela kalvínský. V Radě se nacházel řeholní dům, kde působilo vždy několik  bratrů ve farní a misijní pastoraci. Jejich vytrvalost v šíření evangelia byla zvlášť v  17. století  těžce zkoušena a Bůh dal na tomto místě několika našim bratrům milost mučednické smrti. Minorité se z Radu v 18. století přestěhovali do Brehova, kde měli pro své působení lepší podmínky. V současnosti zde probíhá archeologický výzkum. Byly odkryty základy minoritského kostela a ostatky našich bratrů.

Druhý noviciát jsme zakončili pětidenními exerciciemi. Potom jsme rozjeli zpět do svých klášterů, seminářů a formačních domů.

br. Vladimír František Hubálovský

Druhý noviciát (1. – 28. 9. 2012)