V poledne 10.2.2016 papež František jmenoval br. Roberta CARBONIHO, OFM Conv. biskupem diecéze Ales-Terralba (Sardínie, Itálie).

O. Roberto Carboni se narodil v Scano Montiferro 12. října 1958. Jako čtrnáctiletý vstoupil do malého semináře řádu minoritů. Do noviciátu, který absolvoval v konventu u baziliky sv. Antonína v Padově, vstoupil v roce 1977. Filozofická a teologická studia absolvoval v Padově a v Římě. Knězem je od roku 1984. Po kněžském svěcení studoval o. Roberto psychologii. Později byl vícekrát povolaný do služeb pro jeho řádovou provincii i pro generální kurii našeho řádu v Římě. Působil také jako formátor mladých bratrů a má za sebou dvanáct let misijní zkušenosti na Kubě.

=vfh=

Řím: Nový minoritský biskup v Itálii