S vírou v život věčný, přislíbený zmrtvýchvstalým Kristem, oznamujeme, že věčným a milosrdným Otcem byl povolán jeho věrný služebník P. Mgr. Robert Maria Mayer OFMConv.

O. Robert byl členem řádu minoritů, farář z chrámu sv. Janů v Brně, kostela sv. Gotharda v Modřicích a sv. Markéty v Přízřenicích.

Narodil se 6. října 1974 v Hodoníně. Slavné řeholní sliby v řádu minoritů složil 15. prosince 2006 v Brně. Kněžské svěcení z rukou o. biskupa Františka Václava Lobkowicze, OPraem. přijal 12. dubna 2008 v Opavě. Jako novokněz nastoupil v r. 2008 v Brně, kde působil až do své smrti.

Zemřel 5. února 2016, ve věku 41 let na následky tragické události.

V paměti nám zůstane jako horlivý kněz, oplývající radostí a humorem.

Pohřební mše svatá a rozloučení se zesnulým se bude konat ve čtvrtek 11.2.2016 ve 13 hodin v minoritském kostele sv. Janů v Brně. Tělesné pozůstatky budou uloženy v hrobce v podzemí kostela.

Pohřeb o. Roberta odvysílá televize NOE v přímém přenosu.

Prosíme účastníky bohoslužby, aby nepřinášeli květiny. Děkujeme za pochopení.

Parte ke stažení zde.

=bratři minorité a zarmoucená rodina=

Brno: Oznámení pohřbu o. Roberta M. Mayera (11.2.2016)