Věřící z minoritské farnost z Brna spolu s farářem o. Leslawem Mazurovskim se účastnila katolické charismatické konference v anglickém Walsinghamu, která se konala od 1.8. do 9.8.2009.

3.8. v pondělí, se zahajovalo slavnostní mší svatou. Poté následoval celotýdenní program v podobě workshopů, které přednášeli pozvaní kněží a mluvčí (charismatici) z celého světa.

V úterý měli Češi na starost celonoční Adoraci před Nejsvětější svátostí.

Ve středu se konala pouť se sochou Panny Marie Walsinghamské na místo bývalého, ve středověku zničeného, Benediktinského kláštera.

Text: Š. Verbík, foto: V. Kratinová

Anglie: Charismatická konference