V pondělí 31. května na svátek Navštívení Panny Marie předsedal otec provinciál Bogdan Sikora obřadům prvních slibů novicky Renaty Tumpachové z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně.

Po obdržení nového jména, složila sestra Marie Marka slib čistoty, chudoby a poslušnosti do rukou generální představené kongregace Matky M. Edity Troppové. Poté převzala profesní znaky – závoj, růženec, cingulum, křížek a životní pravidla této řeholní rodiny.

S.M. Markéta

 

 

 

Řeholní sliby novicky Renáty