V neděli 12. dubna oslavilo Společenství rodin při minoritském kostele sv. Janů v Brně Slavnost zmrtvýchvstání Páně společným obědem.

Po skončení slavné mši svaté v 10:30 hod. se celé společenství odebralo do Mariánského údolí. Krása tohoto místa zavlažovaného třemi vodními nádržemi posilovala skvělou atmosféru. Teplo a slunce, jaro a květiny a především všude přítomná pravda – Pán vstal mrtvých! Aleluja!

Brno: Zmrtvýchvstání Páně v Mariánském údolí