Velmi jsme se těšili na den 17. května 2010. To proto, že právě na ten den bylo naplánováno setkání všech bratří a sester – duchovních synů a dcer sv. Františka, kteří působí na území ČR.

Sešli jsme se, abychom se spolu radovali a také abychom se modlili za český národ pod patronací sv. Anežky České. Shromáždilo se celkem 29 bratří se všech větví I. Řádu sv. Františka, to znamená: bratří minorité, bratří františkáni a také bratří kapucíni. Spolu s námi se modlily sestry klarisky, a také členové Sekulárního Františkánského Řádu sv. Františka.

Místem setkání a uvítání všech bratří byl klášter sester klarisek v Soběšicích u Brna. Tam se v 9.00 hodin konala Eucharistiská Obět’. Hlavním celebrantem Mše svaté byl o. provinciál františkánů – P. Jeroným František Jurka OFM. Byli přítomni také ostatní provinciálové I. Řádu sv. Františka. Ve svém kázání se hlavní celebrant soustředil na františkánskou spiritualitu, zvlášť zdůraznil 3 body: uchvácení Kristem, kříž a radost. Hudby se ujaly sestry klarisky.

Po Mši svaté byl čas na společnou radost u stolu a posilnění se před cestou. Sestry klarisky nám připravily pohoštění, za které jsme byli velmi vděční.

Nakonec přišel čas, abychom se vydali na cestu k poutnímu místu Panny Marie na na Vranově. Pan Bůh nám dopřál příznivé počasí, při kterém se dobře putovalo. Po cestě jsme se modlili modlitbu sv. růžence, společně konverzovali, a také užívali si ticha a krásy přírody.

Na Vranov jsme dorazili krátce po 13. hodině. Následovalo uvítání s Pannou Marií a pak společný oběd. V hodině milosrdenství začala adorace Nejsvětější Svátosti, jež byla zvlášť nasměrována na volání k Pánu, aby nám dal Ducha Svatého. Hudby se ujali bratři minorité.

To byl poslední bod našeho společného setkání. Posilněni modlitbou a vzájemným svědectvím jsme se vydali na cestu domů, abychom – tam, kam nás postavil Pán – žili podle příkladu sv. Františka, našeho společného otce a bratra.

text: A. Wolny
foto: B. Heczko

Františkánská pout’ na Vranov