V těchto dnech Česká provincie minoritů prožívá vzácnou návštěvu. Už několik týdnů putují po českých klášterech ostatky sv. Anežky České. Jsou to ostatky kloubního výstupku čelisti této světice.

Z návštěvy ostatků sv. Anežky se mohli radovat návštěvníci v našem minoritském kostele sv. Jakuba v Praze, a také v jihlavském kostele Matky Boží, kde slouží také naši bratři.

V brněnském minoritském klášteře jsme uvítali sv. Anežku v pátek 25. června kolem poledne. Po odpolední mši svaté jsme se modlili litanie ke sv. Anežce. Společnou modlitbu vedli členové Sekulárního řádu sv. Františka, který působí při našem klášteře. Po ní následovala přednáška PhDr. ThDr. Jindřicha Zdíka O. Praem. o životě a díle sv. Anežky České. Modlitba farnosti sv. Janů pokračovala také v sobotu a v neděli. Kněží se ve svých kázáních zamýšleli nad významem světice. V ponděli 27. června odpolední mši svatou sloužil ThLic. MuDr. Bogdan Sikora OFM Conv, náš provinciál. Ve svém kázání mluvil o veliké úloze sv. Anežky v dějinách českého národa a dějinách církve. Po mši svaté jsme se znovu modlili litanie a všichni shromáždění jí mohli vzdát úctu.

V úterý 28. června ostatky sv. Anežky byly převezeny do našeho kláštera v Krnově a tak návštěva českých klášterů sv. Anežkou trvá i nadále. Na modlitbu při ostatcích sv. Anežky se mohou těšit i ti, kteří se chystají zúčastnit Františkánského setkání mládeže na Cvilíně, které začiná už v pátek.

Církev od počátku vzdává úctu ostatkům svatých a zároveň povzbuzuje k modlitbě na přímluvu svatých a k životu podle jejich příkladu. Věříme v “communio sanctorum” a v to co s tím souvisí, a proto stále doufáme v přímluvu svaté Anežky za nás.

fr. Adam Wolny, Brno

Putování ostatků sv. Anežky České po minoritských klášterech