Řád menších bratří byl založen na počátku 13. století v roce 1209. Od prvních let existence až do dnešních dnů se minorité nepřetržitě věnují evangelizační a misijní činnosti na všech kontinentech.

Již ve druhém desetiletí 13. století, ještě za života sv. Františka z Assisi (1182-1226), organizovali menší bratři misijní výpravy do zemí severní Afriky a na Blízký Východ. V dalších letech a stoletích přicházeli do dalších zemí na území Evropy, Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky i Austrálie.

Také v dnešní době, od začátku 21. století, dostávají minorité pozvání od biskupů různých zemí světa, aby tam začali organizovat nebo pomohli podporovat náboženský život, a také aby působili v oblasti charitativní, společenské, medicínské a aby pomáhali zajišťovat osvětu tamních lidí. Na začátku roku 2006 (12.-21. ledna) se minorité z celého světa setkali v Indii na zvláštním kongresu, který byl věnován misijnímu působení řádu.

V říjnu roku 2007 začali minorité pracovat jako misionáři v Albánii. Přijeli ze Slovenska, patří do slovenské kustodie (ta je součástí krakovské provincie). Řeholníci žijí na severu země, ve městě Fier, a od listopadu roku 2008 spravují farnost. V Albánii žije asi 3,5 milionu obyvatel, z toho je 30% muslimů, 25% pravoslavných, 12% katolíků a 32% jsou lidé patřící k jiným náboženstvím nebo lidé bez vyznání. Země patří mezi velmi chudé státy a v současné době se snaží vzpamatovat z mnohaleté komunistické nadvlády.

V roce 2001 byly založeny dvě misie v Africe – v Burkina Faso (středozápadní část kontinentu) a v Ugandě (část středovýchodní). V Burkina Faso vyznává 6 milionů lidí islám, 2 miliony jsou křesťané, z toho 1,5 milionu katolíci. Misie tvoří řeholníci z Itálie (z provincie Abruzzo) a z Polska (z varšavské provincie). Je to jediná minoritská misie v ve francouzsky mluvící zemi.

V Ugandě pracují minorité z provincie krakovské. Země má více než 27 milionů obyvatel, průměrná délka života je zde 51 let a asi 40% obyvatel je negramotných. Co se týče náboženství, 78% obyvatel jsou křesťané různých vyznání, 7% muslimové a zbytek animisté.

V severovýchodní části Afriky leží stát Malawi. Zde jsou minorité přítomni od května roku 2008, kdy se usadili v diecézi Mzuzu. Misionáři patří k zambijské provincii, která byla založena roku 1930 a je nejstarší provincií na africkém kontinentu. Malawi je jedním z nejchudších států Afriky. Průměrná délka života dosahuje 38 let a 37% obyvatel je negramotných. Země má asi 12 milionů obyvatel, z toho je 55% protestantů, 20% katolíků, 19% muslimů a 19% animistů.

V posledních měsících roku 2007 otevřeli minorité z indické provincie (založené roku 1980) misii na Srí Lance. Je to ostrov v Indickém oceánu, leží blízko severovýchodního pobřeží Indie. Řeholníci žijí ve městě Athurugiriya, nedaleko hlavního města Kolomba. V zemi žije okolo 19 milionů obyvatel. Asi 70% vyznává buddhismus, 16% hinduismus, 8% islám, 7% křesťanství (především katolické). Číst a psát umí 84% obyvatel.

Od roku 2005 pracuje několik minoritů (z USA, Slovinska a Austrálie) ve Vietnamu (severovýchodní Asie). Jejich krátké působení přineslo ovoce v podobě několika kandidátů do řádu. Na začátku roku 2008 odjeli tři minorité z Polska (z gdaňské provincie), z Itálie (z padovské provincie) a z Ruska (z ruské generální kustodie) do Kazachstánu.

V současné době patří do řádu asi 4700 bratří, kteří pocházejí ze všech kontinentů. Pracují v Austrálii, v 7 zemích Afriky, ve 2 státech Severní Ameriky, v 15 státech Jižní a Střední Ameriky, v 10 zemích Asie a ve 32 státech Evropy.

Na fotografiích:
1) slovenští misionáři v Albánii
2) minorité v Burkina Faso
3) zambijští misionáři, kteří jsou posláni pracovat v Malawi
4) minorité na Srí Lance

Text a foto: www.franciszkanie.pl

Minoritské misie ve 21. století