V našem klášteře, v Opavě na Kylešovské jsme dnes, tj. 27.června 2010, měli velký významný den. Šest našich sester děkovalo Bohu a spolusestry s nimi, za 60 let řeholního života. S. Františka, naše generální představená pozvala otce provinciála minoritů P.Bogdana Sikoru.

Při homilii nás všechny povzbudil k věrnému následování Pána. Starší sestry prošly těžkými zkouškami v době totality, přesto však zůstaly Bohu věrné, neměly důvod k odchodu z kongregace, jak se teď u mladších sester stává, i když je svoboda a netrpí nedostatkem. Řeholní šat nevisel u našich starších sester jen ve skříni, nosily ho v každé situaci, byly vděčné za něj, za své zasvěcení Bohu a svým řeholním šatem vydávaly svědectví svého zasvěcení Pánu.

Díky P.Bogdanovi za mši svatou a za jeho povzbudivá slova.

S.Terezie

60 let řeholního života