U příležitosti Dne zasvěceného života se 2. února v minoritském klášteře v Opavě konalo setkání řeholníků s panem Biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.

Setkání začalo eucharistickou obětí v kostele Svatého Ducha. Po mši svaté přednášel ve Sněmovním sále minoritského kláštera na téma spirituality sv. Pavla P. Jan Szkandera, spirituál kněžského semináře. Po přednášce měli účastníci možnost sdílení u společného stolu.

Kéž dobrý Bůh žehná všem, kteří přijali způsob života zpřítomňující lásku samotného Krista na zemi.

foto: K. Skibiński

Opava: Den zasvěceného života